Spelteorier i krig

Spelteori är ett ord som kan ha många olika betydelser. Kort förklarat är det en teori som är både ekonomisk och matematiskt där det analyseras om olika situationer med fler än en beslutsfattare. Det är flera matematiker som har mottagit nobelpriset i ekonomi tack vare sina framsteg inom just spelteori. Denna senaste gången, år 2005, handlade det om konfliktlösning. Många ställer sig frågan om spelteori kan spela en betydande roll i att stoppa krig och rädda världen. Detta är frågor som matematiker har ställt och forskat i sedan 1900-talets början. Här tar vi en närmare titt på vad de kommit fram till. Sen har vi den klassiska idén om teorier för att spela om pengar med stora vinster, dessa vinster har varit vägvinnande (som bra marknadsföring) för de som anordnar spelen, genom åren.

Hur började spelteorin att utvecklas?

Vi måste gå tillbaka ända till år 1933 och en man som hette John von Neumann. 1933 var han bosatt i USA och träffade en viss Albert Einstein. De började tillsammans forska i spelteori. År 1946 publicerade John sin första bok som handlade om just sambandet mellan spelteori och ekonomiskt beteende. De hade analyserat olika typer av spel för att komma fram till vilken strategi som är bäst för en spelare att använda. Detta har sedan utvecklats till att bli en fråga om krig. Varför väljer människan egentligen att gå ut i krig när vi vet att det kommer innebära stort lidande?

Kan spelteori verkligen stoppa krig?

En av de matematiker som mottagit nobelpriset för sitt arbete inom spelteori har själv sagt att vi kanske helt enkelt måste acceptera krig. Normalt finns det nämligen en stark ekonomiskt orsak till varför ett land eller grupp väljer att gå ut i krig. Konfliktlösning är oftast en lång och utdragen process och precis som i spel lär du dig mer om en motståndare ju fler gånger ni möts. För att förhindra krig måste vi alltså skapa en bättre förhandlingsprocess där parterna kan läsa av varandra och komma fram till ett avtal som gynnar båda parter. Först då kommer grupper inte känna ett behov av krig.